My status
Magyar ˇ
 

Küküllőkeményfalva 

« KEZDŐLAP
KERESS
 

Küküllőkeményfalva leírása

Küküllőkeményfalva (románul Târnoviţa)
a Hargita hegység lábánál terül el, a Nagyküküllő folyó két partján helyezkedik.


Ez a kicsi falu a Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós közötti útvonalon található. Alig 2 km hosszú. Székelyudvarhelytől 12 km-re, Gyergyószentmiklós irányában fekvő település. A 138-as megyei úton közelíthető meg.

A legutolsó népszámlálás adatai szerint 656 lélekszámú, amiből 25 református, 4 unitárius, 5 ortodox vallású, a többi pedig római katolikus.

A falu, a nevét egy kemény lóról kapta, amellyel húzatták a fenyőrönköket, ugyanis a falu lakói fakitermeléssel foglalkoztak. Mivel ezen a folyón engedték le a rönköket, szükség volt egy jó kemény lóra, amelyik kihúzta a vízből ezeket a nagy darab fákat. Így lett a falu neve Küküllő+kemény+falva.

1566-ban Keményfalva néven jelentkezik az okiratokban, 1567-ben a regestrum 10 kapuval jegyzi.

1602-ben Keményfalva Kikellő néven fordul elő. A középkorban nem volt saját temploma, a hívek misére Zetelakára jártak templomba. Mai templomukat 1802-ben építették, egy régebbi helyére. 1894-től önálló plébánia. A kezdetektől katolikus falu, majd a reformációs évek változásai után újra katolikus. Katolikus temploma, ma már műemlékké van nyilvánítva, melynek védőszentje: Szent László. Június 27-én tartják az úgynevezett búcsút, ez a falu egyik legfontosabb ünnepe.

A helység lakóit már a régmúlt idők óta,”hétszilvafás”székelyeknek hívták. Ez azért volt így, mert minden embernek volt a tulajdonában legalább hét szilvafa. Ezek a székely emberek soha nem voltak jobbágyok.
Földműveléssel, állattenyésztéssel és fakitermeléssel foglalkoztak, és ez jellemző ma is.

Éghajlata a hegyvidéki éghajlathoz hasonlítható, elég korán leesik a hó, és későre olvad el. Nyáron is jellemző a hideg friss hegyi tiszta levegő. A legtöbb földterülete kaszáló és erdő.

1989 előtt és után is rohamosan apadt a falu lélekszáma. Sok fiatal kitelepedett Magyarországra, jobb megélhetést keresvén. 1996 után változás következett be. Mivel a falu nagyon közel van Székelyudvarhelyhez, és itt is fellendült az ipar és a kereskedelem ez csak jót tett a falunak.

A faluban iskola is található, amely 1978-ban épült közmunkával.

Forrás: www.szk.ro

     Máréfalvi Turisztikai Információs Iroda

 

      Székelyföld - Hegyalja kistérség - Máréfalva 450 szám

      E-mail: satumarehr@gmail.com

       Nyitvatartás: hétköznaponként: 8:30-15:30


Munkatársak

Simó Mária

 

0732 139 261

Kapuinfo © 2012. Minden jog fenntartva.